TURBINY & LOTNICTWO

Inżynieria lotnicza od zawsze stanowi kluczowy element stymulujący rozwój algorytmów CFD. Obecnie większość systemów samolotowych jest poddawana analizom cieplno-przepływowym. Możliwe jest np. obliczenie siły nośnej skrzydeł, powierzchni sterowych czy też sprawności turbin.

Zespół QuickerSim posiada duże doświadczenie w rozwijaniu zaawansowanych kodów numerycznych w europejskich programach badawczych (Avio etc). Niektórzy z nas pracowali nawet przy projektach wojskowych odrzutowców. Prezes naszej firmy wykonał obliczenia obciążeń aerodynamicznych dla myśliwca MiG-29 dla Polskich Sił Powietrznych w celu jego modernizacji.

Większość znanych firm z branży lotniczej ma własne oddziały inżynieryjne, jednak mają one stałą potrzebę nowych, lepszych narzędzi obliczeniowych, które nasza firma jest w stanie dostarczyć. Z drugiej strony inżynierowie z najlepszych firm chętnie rozwijają swoje umiejętności - chętnie podzielimy się naszą wiedzą z zakresu CFD i metod numerycznych <<sprawdź nasze szkolenia>>. Mieliśmy już okazję współpracować m.in. z MTU AeroEngines.

turbine

USER STORY

Projekt małej turbiny gazowej

Zostaliśmy poproszeni o zaprojektowanie małej, jednostopniowej turbiny gazowej dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Projekt obejmował wstępną ocenę wydajności, symulacje CFD, a także analizę wytrzymałościową za pomocą obliczeń MES. Stworzyliśmy wydajne środowisko do projektowania małych turbin gazowych, które składało się z:

  • kodu w MATLABie do przewidywania nielepkiego osiowo-symetrycznego przepływu
  • parametrycznego generatorora siatki dla przepływu i części stałej systemu
  • kodu MES dla liniowej analizy strukturalnej w MATLABie

Symulacje lepkiego przepływu ściśliwego zostały wykonane w kodzie komercyjnym. Model typu RANS oparty był na modelu k-omega i zawierał tak zwany model "rotacyjnej klatki odniesienia".

Model CFD zapewnił lepszy wgląd w niektóre cechy przepływu, takie jak indukowane bezwładnością odchylenie przepływu, a także struktura spływu za łopatą turbiny. Co ciekawe, wydajność przewidziana przez model nielepki i pełna symulacja CFD różniły się tylko o 7%!