“Modelowanie komputerowe procesów cieplnych i przepływowych” – bezpłatne warsztaty

Data: 21.02 – 22.02.2019 r
Godziny: 9:00 – 17:00
Miejsce:  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, sala 3.20
Cena: bezpłatne
Ilość miejsc:  12 – ze względu na ograniczoną ilość miejsc uczestnicy będą kwalifikowani na podstawie kolejności zgłoszeń oraz odpowiedzi udzielonych w formularzu.
Firma QuickerSim podczas szkolenia nie zapewnia sprzętu, uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów

Celem szkolenia jest przekazanie inżynierom konstruktorom oraz inżynierom R&D , jak wiarygodnie i zgodnie z wszelkimi zasadami obliczeń numerycznych modelować komputerowo procesy związane z przepływem cieczy, gazów oraz ciepła.

Szkolenie da uczestnikom narzędzia do tego, by szereg zjawisk cieplnych i przepływowych potrafili symulować we własnym zakresie, ale w szczególności by dobrze rozumieli podstawy i ograniczenia metod obliczeniowych oraz cały katalog często popełnianych błędów w modelowaniu komputerowym. Tym samym szkolenie dawało będzie umiejętności, jakich nie dają najczęściej szkolenia produktowe poszczególnych dystrybutorów oprogramowania inżynierskiego. Uczestnicy wyjdą świadomi tego, co robią, gdzie popełniają błędy, jak je diagnozować i ich unikać. Ponadto, wszyscy uczestnicy dostaną miesięczny dostęp do oprogramowania QuickerSim CFD Toolbox służącego do obliczeń numerycznych zagadnień cieplno-przepływowych. Pod koniec szkoleniaodbędzie się sesja konsultacji problemów B+R, przed rozwiązaniem których stoją firmy zatrudniające uczestników szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów.

Agenda

1. Podstawowe modele i równania w mechanice płynów i wymianie ciepła
2. Przegląd technik modelowania numerycznego:
   -> modele koncepcyjne i rozwiązywanie numeryczne układów równań nieliniowych
   -> modele przepływu przez filtry, materiały porowate
   -> modele konwekcyjnej wymiany ciepła oraz przewodnictwa cieplnego
   -> uproszczone modele numeryczne: metoda różnic skończonych
3. Metoda elementów skończonych i metoda objętości skończonych – podstawowe informacje
4. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem pakietu CFD:
   -> modelowanie wymiany ciepła przez przewodnictwo
   -> modelowanie przepływu laminarnego z konwekcyjną wymianą ciepła
5. Stabilizacja numeryczna równań – co to jest dyfuzja numeryczna i jak mocno może przekłamać rozwiązanie?
6. Siatka obliczeniowa a rozwiązanie numeryczne – jak mocno siatka może “zmienić rzeczywistość”?
7. Modelowanie turbulencji – co to jest y+ i jak zrobić dobrą siatkę do modelowania przepływu turbulentnego?
8. Ćwiczenia praktyczne:
   -> modelowanie przepływu turbulentnego
9. Techniki zaawansowane: optymalizacja, studia wrażliwości parametrycznej, budowa szybkich modeli numerycznych, obliczenia HPC na klastrach komputerowych
10. Konsultacje problemów inżynierkich/obliczeniowych uczestników szkolenia
Szkolenie poprowadzi personel inżynierski QuickerSim.

Sylwetki wykładowców:

Dr inż. Bartosz Górecki

doktor nauk technicznych w zakresie numerycznej mechaniki płynów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW. Obliczeniami numerycznymi zajmuje się od 10 lat i pracy inżynierskiej z zakresu modelowania przepływów hipersonicznych przygotowywanej na RWTH Aachen. W 2012 r. laureat pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w zakresie symulacji cieplno-przepływowych (Politechnika Śląska). Podczas doktoratu w Zakładzie Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej brał udział w projektach badawczych (naukowych i przemysłowych) związanych z modelowaniem przepływu wokół turbin wiatrowych, wentylatorów przemysłowych, optymalizacji łopatek turbin gazowych silników lotniczych oraz modelowania turbulencji. Prowadził na Politechnice Warszawskiej zajęcia dydaktyczne z Mechaniki Płynów, Metod Numerycznych, Modelowania Komputerowego Przepływów Turbulentnych. W czasie studiów doktoranckich szkolił się podczas szkół letnich i zimowych z modelowania turbulencji w Chalmers University of Technology (Goeteborg, Szwecja), obliczeń i programowania równoległego (centra superkomputerowe CINECA w Bolonii, Włochy; HLRS w Stuttgarcie, Niemcy; LRZ w Monachium, Niemcy). Pracował w firmie inżynierskiej CIM-mes Projekt, gdzie był odpowiedzialny za komputerowe obliczenia aerodynamiczne MiGa-29 na potrzeby jego modernizacji. W QuickerSim jest autorem pierwszej wersji oprogramowania QuickerSim CFD Toolbox. Obronił rozprawę doktorską w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów poświęconą zagadnieniom optymalizacji i sterowania przepływami nieściśliwymi.

Dr inż. Wojciech Regulski

doktor nauk technicznych w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów. Jego badania naukowe skupiają się na metodzie Lattice Boltzman (LBM) dla przepływów w mediach porowatych oraz płynów nie-Newtonowskich. W 2009 roku zdobył tytuł inżyniera na University of Erlangen (Niemcy). W 2011 roku wygrał polski narodowy konkurs na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie CFD. w 2016 roku zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę młodego naukowca podczas Polskiej Narodowej Konferencji Mechaniki Płynów. Podczas gdy jego badania do pracy doktorskiej skupiały się na metodzie LB, poszerzył on również swoją wiedzę z zakresu mechaniki płynów i programowania.  Posiada on rozległe doświadczenie dydaktyczne z tego zakresu. Wojciech spędził również 1,5 roku na stypendium na University of Queensland w Australii. Integrował tam rozwiązania CFD z oprogramowaniem “Ocean” stosowanym w przemyśle Oil&Gas oraz rozwijał modele numeryczne dla płynów lepkoplastycznych.

Mgr inż. Jakub Gałecki

doktorant na  wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jego badania naukowe skupiają się na zastosowaniu metody operatora sprzężonego do opracowania strategii optymalnego sterowania w zagadnieniach interakcji przepływu i struktury (FSI). Członek zespołu deweloperskiego QuickerSim. Posiada rozległą wiedzę na temat optymalnego sterowania przepływami, metody operatora sprzężonego (adjoint), metod spektralnych oraz metody FEM least-squares. Zdobywał doświadczenie zawodowe biorąc udział w wielu projektach naukowych oraz przemysłowych. Wielokrotnie prowadził też szkolenia z zakresu obliczeniowej mechaniki płynów zarówno dla małych jak dużych zespołów inżynierskich.

Formularz zgłoszeniowy