QuickerSim CFD Solver – Projekt Unijny

QuickerSim to Spółka wywodząca się z Politechniki Warszawskiej, specjalizująca się w dziedzinie CFD – obliczeniowej mechanice płynów (ang. Computational Fluid Dynamics). W efekcie realizacji projektu powstanie nowy produkt – QuickerSim CFD Solver – rozwiązanie IT stanowiące specjalistyczne narzędzie inżynieryjne do wspomagania procesu projektowania produktów / urządzeń lub ich elementów, w celu przewidywania parametrów przepływów cieczy, gazów i ciepła (te parametry to np. ciśnienie, temperatura, prędkość przepływu) z zastosowaniem symulacji komputerowej. Przewidzenie takich charakterystyk na etapie symulacji znacznie obniża czas i koszty procesu projektowania, gdyż pozwala przewidzieć niekorzystne zjawiska (np. przegrzewanie się części urządzenia mechanicznego albo zbyt duży opór przepływu płynu) jeszcze zanim powstanie materialny prototyp i rozpocznie się produkcja. CFD pozwala na projektowanie lepszych produktów / urządzeń, ze względu na fakt, że wielu zjawisk nie da się przewidzieć bez zastosowania CFD ani zmierzyć w trakcie eksperymentu, np. technicznie niemożliwe jest zmierzenie
ciśnienia w każdym miejscu rurociągu albo temperatury w każdym punkcie komory spalania silnika. Z tego względu CFD stosuje się obecnie w dość zaawansowanych technicznie lub kosztownych produktach /zadaniach. Rozwiązanie QuickerSim CFD Solver będzie posiadało szereg nowych cech i funkcjonalności, które stanowią o jego innowacyjności, będą to:

  • przyspieszenie oraz uproszczenie procesu przygotowania obliczeń CFD
  • przyspieszenie procesu przeprowadzania obliczeń CFD
  • wyręczanie lub istotne wspieranie użytkownika końcowego w procesach przygotowania i przeprowadzania obliczeń CFD
  • zagwarantowanie wyższej dokładności uzyskiwanych wyników
  • elastyczność użytkowania, ograniczenie nadmiernego rozbudowania
  • możliwość implementacji w innych programach
 W ramach prac B+R realizowane będą dwie równoległe ścieżki badawcze w ramach badań przemysłowych:
  1. ścieżka dotycząca istotnego uproszczenia stosowania tzw. metod klasycznych w CFD (takich jak Metoda Elementów Skończonych, MES inaczej FEM – z ang. Finite Element Method, albo Metoda Objętości Skończonych, MOS)
  2.  ścieżka dotycząca tzw. Metody Gazu Sieciowego Boltzmanna (ang. Lattice Boltzmann Method,LBM)
Po przeprowadzeniu badań w ramach dwóch ww. ścieżek badawczych i dokonaniu wyboru najbardziej skutecznych i wydajnych metod, wykonane zostaną prace rozwojowe dotyczące opracowania nowego rozwiązania.
Projekt współfinansowany z Funduszy Unii Europejskiej.
Wartość projektu:  1 250 876,69 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 826 765,08 zł