Równania płytkiej wody

Równania płytkiej wody to uproszczone podejście do przepływów płynów trójwymiarowych, w których głębokość zbiornika jest znacznie mniejsza niż jej rozpiętość. Równania płytkich wód mogą być stosowane zarówno do mniejszych zbiorników i innych urządzeń technicznych, jak i do dużych basenów naturalnych.

QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® dostarcza dedykowane narzędzia do rozwiązywania równań płytkiej wody, umożliwiające szybszą symulację przypadków przemysłowych i środowiskowych. Toolbox wykorzystuje prostą składnię podobną do standardowych symulacji CFD, dzięki analiza takich przypadków jest łatwa do opanowania nawet dla początkujących użytkowników. Skorzystaj w pełni z możliwości Toolboxa i zintegruj ze swoją symulacją mapy terenu, prognozy pogody lub inne dane, które posiadasz. Możesz też zwizualizować wyniki za pomocą zaawansowanych narzędzi do post-processingu oprogramowania MATLAB ®.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązywaniu równań płytkiej wody, odwiedź sekcję tutoriali.

Case: Spreading out of the wave in a rectangular domain with a cut corner. The level of water is significantly rescaled to emphasize the effect.