Optymalizacja kształtu

QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® zawiera szereg procedur obliczeniowych do deformacji siatki. Może to być przydatne zarówno w symulacjach z ruchomymi granicami ośrodków, jak i w przypadkach, w których używa się narzędzi optymalizacyjnych, aby uzyskać pożądany kształt.

Toolbox zawiera również funkcję Adaptive Mesh Refinement, takie jak ta niezbędne w symulacjach aerodynamicznego przepływu ściśliwego z falami uderzeniowymi.

Poznaj pełną moc MATLAB® i połącz Toolbox z innymi rozwiązaniami, takimi jak Toolbox do optymalizacji, lub stwórz własne kody, które wyznaczają funkcje celu i przeszukują przestrzeń parametrów w poszukiwaniu rozwiązania.

Rozszerzenie siatki jest zgodna z rozszerzeniem MATLAB® PDE Toolbox, więc powinien być znany każdemu, kto pracuje w oprogramowaniu MATLAB®.

Sprawdź, jak łatwo jest odkształcać siatki i przeprowadzać optymalizację kształtu za pomocą naszego oprogramowania CFD.

Case 1: The process of optimizing the shape of the extrusion die. The objective was to enable as uniform outlet velocity as possible despite non-uniform shape of the outlet. Case solved in conjunction with the MATLAB® Optimization Toolbox. The movie shows all geometries investigated by the optimizing algorithm.

Case 2: A simple optimization case of the NACA0012 profile. The lift vs. drag ratio is being optimized at 5-degree angle of attack. That results in a geometry with a slightly modified trailing edge.

Figure 1. NACA 0012 original shape

 

Figure 2. Optimized airfoil