Przemysł

cfd toolbox

QuickerSim CFD Toolbox umożliwia wykonywanie szybkich i niezawodnych symulacji przepływu i transferu ciepła w środowisku MATLAB. Naszym celem nie jest stworzenie kolejnego na rynku pakietu CFD , lecz wypełnienie niszy, w której istnieje zapotrzebowanie na lekki i gotowy do użytku solver.

Z tego powodu w toolboxie nie znajdziesz najbardziej zaawansowanych równań RANS-LES ani modeli spalania. Mimo to, będziesz w stanie rozwiązać wiele standardowych przypadków inżynieryjnych, w tym modele turbulencji czy różne właściwości materiałów. Dla większych przypadków będziesz mógł wykonać serię testów "go/no-go", zanim zainwestujesz więcej czasu aby przesłać pierwszy projekt do najbliższego klastra lub skonfigurować MPI za pomocą bardziej zaawansowanego oprogramowania.

Bycie częścią MATLABa jest korzyścią samą w sobie:

 - w tym środowisku stworzono wiele modeli z innych dziedzin inżynierii, czasami specjaliści potrzebują CFD jedynie jako wtyczki

 - dostosowywanie i tworzenie własnych modeli fizycznych jest szybkie i wydajne. Nie ma potrzeby wstępnej kompilacji, definiowania funkcji przez użytkownika lub C++ (chyba, że naprawdę tego chcesz)

 - Składnia MATLABa jest prosta, oprogramowanie jest ciągle testowane i ulepszane, jak również jest zapewniona szczegółowa dokumentacja techniczna.

USER STORY

cfd matlab
Multicore Photonics projektuje czujniki światłowodowe - chcieli mieć pewność, że pole przepływu jest wystarczająco gładkie w pobliżu miejsca, w którym znajduje się czujnik. Zobacz wyniki ich symulacji, którymi podzielili się z QuickerSim, oraz entuzjastyczne komentarze:

"QuickerSim  jest świetnym źródłem do szybkiej nauki CFD. Oglądałem tutoriale online i w przeciągu tygodnia generowałem własne siatki i rozwiązywałem pola ciśnienia i przepływu. Firma dla której pracuję jest małym start-upem , który opracowuje czujniki spalin samochodowych. Używamy QuickerSim w fazie projektowej do optymalizacji pola przepływu wokół czujników."

Dr. Michael D. Walles
Multicore Photonics

 

cfd toolbox

 

Ciśnienie oraz wektory prędkości przepływu przez układ wydechowy. Zwróć uwagę na niepożądane strefy recyrkulacji.