Przepływy w ośrodkach porowatych

Przepływy w ośrodkach porowatych są często spotykane w praktyce inżynierskiej i badawczej. Obejmują projekty biomedyczne, takie jak przepływ krwi w narządach, oraz środowiskowe, takie jak szacowanie przepuszczalności biomasy, a także modelowanie dużych złóż ropy i gazu w inżynierii naftowej i gazowniczej.

Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych możliwe jest przy użyciu różnych podejść wykorzystujących CFD (Computational fluid dynamics). Dostępne są następujące równania różniczkowe cząstkowe: pełne równanie Naviera-Stokesa, równanie Stokesa lub prawo Darcy'ego. Wszystko to jest zaimplementowane w QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES).

Case: Process of wicking of biomass. Unsteady process modeled in the QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® using Darcy’s law and advection-diffusion equation for advancing liquid front.

Check out Tutorial 3 - Flow in Porous Media and Tutorial 11 - Wicking of Porous Medium for more details on this model.