Edukacja

MATLAB® jest programem powszechnie dostępnym w wielu instytucjach akademickich. Nasze oprogramowanie CFD może być łatwo wprowadzone na uniwersytetach i innych placówkach badawczych, w połączeniu z MATLABem. Co wyróżnia nasz kod na tle klasycznych solverów CFD ? 

 • niski próg wejścia - prawdopodobnie umiesz już przetwarzać dane w MATLAB®
 • może być łatwo zintegrowany z większymi projektami opartymi na programie MATLAB® i jest w pełni kompatybilny z innymi toolboxami.
 • przejrzystość - brak podejścia " a la czarne pudełko" jak w komercyjnych kodach oraz mniejsza złożoność niż w przypadku C++ w OpenFOAM.
 • elastyczność - implementuj własne modyfikacje: przesuwaj siatkę tak jak chcesz, implementuj dodatkowe modele lub testuj własne solvery iteracyjne.

Nasz kod ma też wiele zalet jako narzędzie dydaktyczne:

 • pozwala studentom zrozumieć matematyczne podłoże CFD i całą logikę procesu, zamiast "uczyć gdzie klikać" 
 • mnóstwo materiałów edukacyjnych dostępnych online w formie tekstowej, m-plików jak również filmików wideo*. Baza dostępnych materiałów wciąż rośnie
 • stanowi świetny kod bazowy dla projektów studenckich z różnych dziedzin : transferu ciepła, analiz numerycznych itp.

materiały dostępne w języku angielskim

Dla użytkowników akademickich oferujemy 3 rozwiązania:

LICENCJA DYDAKTYCZNA LICENCJA BADAWCZA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT LICENSE
 • 12 licencji dla laboratorium dydaktycznego
 • możliwa negocjacja większych ilości
 • 3 licencje do wykonania wszystkich niezbędnych badań przez Twój zespół
 • uzyskaj dostęp do naszego oprogramowania dla całej uczelni
 • zarówno do celów badawczych i dydaktycznych
LICENCJA DYDAKTYCZNA
 • 12 licencji dla laboratorium dydaktycznego
 • możliwa negocjacja większych ilości
LICENCJA BADAWCZA
 • 3 licencje do wykonania wszystkich niezbędnych badań przez Twój zespół
TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT LICENSE
 • uzyskaj dostęp do naszego oprogramowania dla całej uczelni
 • zarówno do celów badawczych i dydaktycznych