Przepływy ściśliwe

QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® jest w stanie rozwiązać stacjonarne i niestacjonarne ściśliwe przepływy nielepkie. Przepływy nielepkie opisuje równanie Eulera, które jest równaniem Naviera-Stokesa z lepkością ustawioną na zero.

W ten sposób można symulować przepływy poddźwiękowe i naddźwiękowe. Solwer może być pierwszym krok w projektowaniu aerodynamiki dużych prędkości, dysz naddźwiękowych lub scramjetów.

Ponadto technika Adaptive Mesh Refinement (AMR) zaimplementowana w naszym Toolboxie służy do wychwytywania tworzącej się fali uderzeniowej.

Case 1: Simulation of the two-dimensional scramjet intake. Watch the mesh adaptation in the region of forming shock-waves. The algorithm is based on the pressure gradient criterion.

Case 2: Generation of the shockwave in case of supersonic flow encountering a bump. Observe the Adaptive Mesh Refinement technique used to improve mesh density in the vicinity of the shock.

Check out the Tutorial 26 - Adaptive Mesh Refinement from our Toolbox: