Przepływy biomedyczne

Solwery CFD są coraz częściej wykorzystywane w medycynie. Na przykład: zrozumienie dokładnej mechaniki interakcji krew-tkanka okazuje się kluczowe dla zapobiegania tętniakom w głównych naczyniach krwionośnych. Badany jest również wpływ stentów na sposób przepływu krwi po operacji. Można również przeanalizować skuteczność implantów uwalniających leki. Wreszcie reologia krwi jest sama w sobie bardzo szerokim zagadnieniem badawczym. Modele przepływu krwi obejmują zarówno modele kontinuum o lepkości zależnej od szybkości ścinania, jak i złożone zawiesiny z krwinkami czerwonymi i białkami.

QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB® umożliwia Ci zrobienie tego wszystkiego! Uzyskaj geometrię swojego narządu, przygotuj ją do symulacji za pomocą bogatej biblioteki narzędzi MATLAB i wygeneruj siatkę obliczeniową. Następnie rozpocznij symulację przepływu krwi, w tym samym środowisku, bez konieczności eksportowania danych do zewnętrznego solvera.

Aby dowiedzieć się więcej o symulowaniu przepływów odwiedź naszą stronę tutoriali.

Case 1: Simulation of pulsatile blood flow - non-Newtonian rheology, the so-called Carreau-Yasuda model. The shear rate on the carotid sides is shown. Its value needs to be kept below certain threshold to prevent development of abnormal tissue growth that leads to aneurysm.

You can check out this case in the Tutorial 18 - Blood Flow Simulation.

Case 2: Flow in the peristaltic  blood pump. In order not to introduce large shear forces on the blood cells the flow is driven solely by the motion of the side walls. In reality, it is generated by a rotating element. Such mesh deformations are readily handled in the Toolbox.