Aerodynamika

Analizy aerodynamiczne płatów są jednym z kluczowych zastosowań symulacji CFD. Nasz Solver zapewnia narzędzia umożliwiające symulację zarówno poddźwiękowych, jak i naddźwiękowych przepływów powietrza nad profilami i innymi ciałami aerodynamicznymi.

QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB ® zawiera różne modele turbulencji, takie jak model Srebric. Dodatkowe funkcje, takie jak generowanie warstwy przyściennej, umożliwiają ulepszenie zaimportowanych siatek poprzez dostosowanie zagęszczenia siatki w obszarze najbliższej ściany. W przypadku przepływów naddźwiękowych dostępna jest funkcja adaptacyjnego udoskonalania siatki, która dostosowuje ją na podstawie skoków ciśnienia spowodowanych falami uderzeniowymi. Nasze oprogramowanie CFD zawiera również narzędzia do prostego obliczania sił i momentów, co pozwala na wyznaczenie współczynników oporu i siły nośnej.

Wszystkie te cechy można połączyć z funkcją deformacji siatki i wbudowanymi funkcjami optymalizacyjnymi oprogramowania MATLAB, aby stworzyć wydajny mechanizm projektowania płata.

Aby dowiedzieć się więcej o symulacjach aerodynamicznych za pomocą naszego oprogramowania, odwiedź sekcję tutoriali.

Case: Benchmark aerodynamic flow past a NACA0012 airfoil. Simulated using the algebraic CITM turbulence model.

Figure 1. Simulation of NACA 0012 airfoil at 0-degree angle of attack. Mesh, pressure coefficient, y- and x-velocity components visualized.

Go to the Tutorial 13 - Turbulen flow over NACA0012 to check it out in details.