SPALANIE & RADIACJA

Modelowanie spalania ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności oraz zmniejszenia śladu węglowego w procesie wytwarzania energii. Nie dziwi więc, że analizy CFD odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Za pomocą symulacji CFD można przewidywać następujące zjawiska:

  • rozkład temperatury w piecu/komorze spalania
  • szybkość reakcji chemicznych
  • stężenia związków chemicznych
  • ogrzewanie wskutek radiacji
  • rozkład prędkości oraz intensywności turbulencji

USER STORY

Symulacje spalania dla czystej energii :

Firma Qenergy specjalizuje się w odnawialnych źrodłach energii i czystych technologiach spalania. Jeden z ich projektów miał na celu modernizację bardzo powszechnego pieca do spalania, WR-25,poprzez instalację systemów do usuwania tlenków siarki i azotu. Aby wybrac najbardziej odpowiednią lokalizację wtryskiwaczy, Qenergy potrzebowało danych dotyczących przepływu w piecu.

Przeprowadziliśmy symulacje CFD transportu spalin w piecu, w kilku specyficznych warunkach pracy. Otrzymane wyniki porównano z dodatkowymi pomiarami wykonanymi na miejscu.