PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA

CFD jest powszechnie wykorzystywane jako jedno z narzędzi do poprawy wydajności systemów i maszyn. Dlatego nie dziwi fakt, że podczas procesu projektowania przeprowadzanych jest wiele symulacji przepływu. Czasami zalecenia projektowe są dostępne natychmiast i szybkie inżynierskie spojrzenie na wyniki symulacji wystarcza, aby poprowadzić modyfikacje geometrii. Jednakże w innych przypadkach wybór optymalnego projektu jest dużym wyzwaniem a geometrie wyników nieintuicyjne.

W takich sytuacjach przydatne są automatyczne algorytmy optymalizacji. Można wyróżnić różne podejścia w tym obszarze:

  • wbudowane optymalizatory MATLABa, takie jak optimization toolbox.
  • zestaw algorytmów NLopt [1]
  • algorytmy pozbawione pochodnych, takie jak algorytm Cobyla [2]
  • algorytmy oparte na sprzężeniu [3]

jak również wiele innych. Wszystko zależy od czasu i celu.

optimization

Źródła:

[1] https://nlopt.readthedocs.io/en/latest/

[2]  M. J. D. Powell (2007). A view of algorithms for optimization without derivatives. Cambridge University Technical Report DAMTP 2007.

[3] M. B. GILES1 and N. A. PIERCE An Introduction to the Adjoint Approach to Design. , Flow, Turbulence and Combustion 65: 393–415, 2000