TRANSPORT CZĄSTECZEK

Potrzeba przewidywania transportu zanieczyszczeń i cząsteczek jest bardzo powszechna i występuje w różnych skalach - od małych dysz po duże separatory przemysłowe. Czasami najważniejszym aspektem jest efektywność energetyczna usuwania cząstek, podczas gdy w innych przypadkach najbardziej istotna jest dokładna ścieżka każdego obiektu (np. przy projektowaniu wtrysku paliwa).

Dotyczy to kurzu, oleju, wody lub kropelek farby i drewnianych palików wśród wielu innych substancji.

Modelowanie za pomocą CFD przydaje się również w tej dziedzinie, gdzie oprócz pola przepływu płynu można przewidzieć ruch odrębnych cząstek. W zależności od złożoności problemu możliwe jest przeprowadzenie różnych analiz, od prostych symulacji jednokierunkowych do całkowicie rozdzielonych dynamik cząstek z kolizjami i dwukierunkowym sprzężeniem typu ciało-przepływ.
Symulacje CFD transportu cząstek obejmują:
  • transport materiału w postaci cząstek o różnej wielkości ( od pyłu do kilku-milimetrowych drewnianych trocin)
  • naładowane cząstki w polach elektrycznych i magnetycznych
  • ruch kropli, aerozoli i sprayów podczas gdy płyn jest nadal traktowany jako cząsteczka

 

USER STORY

Duży producent separatorów przemysłowych z południowo-zachodniej Polski poprosił naszą firmę o opracowanie niestandardowego modelu transportu cząstek.  Dzięki temu inżynierowie CAD pracujący w firmie mogliby przeprowadzać symulacje CFD bez potrzeby uczenia się wyspecjalizowanego oprogramowania.

Opracowano dedykowaną aplikację do symulacji modelowania ruchu drewnianych trocin w systemie wentylacyjnym. Aplikacja składa się z modułu do symulacji przepływu opartego na OpenFOAM® oraz naszego własnego modelu transportu napisanego w środowisku MATLAB. Wszystko zostało zapakowane w dedykowany interfejs graficzny.

Siatka obliczeniowa jest tworzona automatycznie w oparciu o parametry geometrii pożądanych projektów oraz wcześniejszą kalibrację wykonaną przez naszych deweloperów.