MIKROFLUIDYKA & BIOMEDYKA

Symulacje przepływu są rutynowo stosowane w przemyśle farmaceutycznym, na przykład w projektowaniu urządzeń uwalniających leki. W tym przypadku konkretna dawka leku ma największe znaczenie i wymagane są szczegółowe modele przepływu i dyfuzji leku podczas tworzenia kropelek. Również urządzenia takie jak respiratory lub pompy krwi mogą być optymalizowane za pomocą metod CFD. Obejrzyj filmy z symulacji pompy perystaltycznej i złącza H dla uwalniania leku.

Z drugiej strony opracowywane są tak zwane aplikacje medyczne specyficzne dla pacjenta. Łączą one obrazowanie medyczne (na przykład tomografia komputerowa, lub angiografia) z fizycznymi modelami krwi i tkanek miękkich.

Symulacje cieplno-przepływowe mogą być stosowane m.in. w następujących domenach medycznych:

  • szacowanie naprężeń stycznych na ściankach naczyń krwionośnych (WSS - wall shear stress). Istnieją mocne dowody na to, że warunki przepływu mają wpływ na rozwój tkanki patologicznej. Zjawisko to występuje w przepływie aorty, jak również w naczyniach mózgowych.
  • przewidywanie spadku ciśnienia w naczyniach krwionośnych - może dostarczyć odpowiednich danych do oszacowania poziomu zwężenia i niedoboru tlenu tętnicach wieńcowych.W połączeniu z najnowocześniejszymi technikami obrazowania CFD może zostać wykorzystane do stworzenia nieinwazyjnego modelu rezerwy przepływu frakcyjnego (FFR- Fractional Flow Reserve).
  • modelowanie innych zjawisk transporu w narządach w celu lokalnej interwencji medycznej.

Symulacja pulsacyjnego przepływu krwi - reologia nienewtonowska, tzw. model Carreau-Yaduda.

 

Przepływ w perystaltycznej pompie krwi.