HVAC

Analizy HVAC i CFD

Symulacje CFD są coraz częściej używanym narzędziem w dziedzinie ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji - HVAC (ang. Heat, Ventilation & Air Conditioning). Dzięki temu budynki są nie tylko bardziej wydajne energetycznie i bezpieczne, ale również bardziej komfortowe.

Opierając się na symulacjach przepływów można przewidzieć:

  • temperaturę oraz poziom wilgotności w budynku
  • skuteczność usuwania dymu z pomieszczeń oraz wymianę świeżego powietrza (czas przebywania w powietrzu)
  • szybkość rozprzestrzeniania się ognia

Analizy HVAC są niezastąpione gdy:

  • pracujesz przy niestandardowych projektach, które nie mogą być przewidziane opierając się na normach inżynieryjnych i doświadczeniu
  • projekt musi spełniać rygorystyczne cele dotyczące energooszczędności lub jakości powietrza, które wymagają znajomości szczegółowych właściwości przepływu (np. sale szpitalne)
  • koszty testów są wysokie - dla wielu istniejących projektów szybciej i taniej jest przeprowadzić symulacje ruchu powietrza niż przeprowadzić test w rzeczywistości

Warto zauważyć, że niektóre aspekty analiz HVAC np. szybkość rozprzestrzeniania się ognia mogą być stosowane zamiast kosztownych testów w rzeczywistości.

USER STORY

Nowo wybudowane Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przygotowywało wystawę. Niektóre z eksponatów posiadały bardzo restrykcyjne wymogi dotyczące temperatury oraz wilgotności powietrza, w których mogły być przechowywane. Można było przeprowadzić test szczegółowych warunków przepływu poprzez dostosowanie nadmuchów i wykonanie bezpośrednich pomiarów, lub przeprowadzić symulacje CFD. Druga opcja okazała się dużo szybsza i mniej kosztowna.

Firma QuickerSim została poproszona o pomoc. Obliczyliśmy profile rozkładu temperatury i wilgotności powietrza w całym pomieszczeniu. Analizy HVAC zostały przeprowadzone przy użyciu standardowego oprogramowania CFD w połączeniu z dokładnym modelem transportu pary wodnej.

Co ciekawe,  zauważyliśmy ostry gradient wilgotności względnej blisko ścian, na których wisiałyby obrazy. Efekt ten wystąpił w związku ze zmianą temperatury powietrza, która była spowodowana dodatkowym przewodzeniem ciepła przez ściany.

Ten subtelny efekt mógłby zostać wykryty poprzez wykonanie bardzo dokładnych pomiarów zamiast symulacji HVAC , jednak wartość pełnego obrazu uzyskanego dzięki niej staje się oczywista. Gdyby pomiary zostały wykonane kilka centymetrów za daleko od ściany, efekt nie zostałby zauważony.
analizy HVAC