CHŁODZENIE ELEKTRONIKI

Ciągły postęp w rozwoju elektroniki jak również wszechobecność baz danych, składających się z tysięcy regałów z procesorami wymaga odpowiedniej gospodarki cieplnej. Korzystanie z CFD skutkuje niższymi kosztami operacyjnymi, a także zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.W przypadku układów i zestawów zasilających na małą skalę symulacje przepływu płynu i wymiany ciepła dają odpowiedzi typu "idź / nie idź" jeszcze na wczesnych etapach projektowania, zmniejszając w ten sposób koszty rozwoju i przyspieszając proces projektowania. W przypadku już istniejących systemów można uzyskać kluczowe zalecenia dotyczące źródeł zapasowych oraz regionów krytycznych.

Symulacje CFD umożliwią Ci:

  • ocenę ilości ciepła odprowadzanego z systemu
  • optymalny układ urządzeń chłodzących, radiatorów i kanałów wentylacyjnych w systemie
  • uzyskanie krytycznych odpowiedzi na wczesnym etapie projektowania (np. czy wybrać chłodzenie wodne lub chłodzenie powietrzem)